25. september 2018
  |  Logg inn
           

    Flekkefjord

                                                                                                                          
Gudstjeneste

Det er vanligvis gudstjeneste hver søndag i Frikirka. Form og innhold varierer. To eller tre søndager hver måned er det tradisjonell gudstjeneste kl. 11.00, hvorav den første hver måned er med nattverd.

Første del av gudstjenesten er for alle - store og små, gamle og unge. Etter en kort halvtime går barna til søndagsskole, og gudstjenesten fortsetter for resten av menigheten.

En eller to søndager hver måned er det familegudstjeneste, Show-It eller andre former for familiearrangementer. Vanligvis kl. 17.00. Og alle gudstjenestene avsluttes med kirkekaffe og en god prat!