25. september 2018
  |  Logg inn
           

    Flekkefjord

                                                                                                                          

Vi vil formidle evangeliet slik at mennesker kan

- møte Jesus og bli frelst!

- finne sin plass i menigheten!

- bli Jesu etterfølgere, og lede nye mennesker til ham!